Reikibehandeling

Reiki is een Japanse heelwijze. De behandelaar geeft door de handen op het lichaam van de ontvanger te leggen universele levensenergie door, met als doel het opheffen van blokkades in lichaam, geest en ziel. De kracht van Reiki is de eenvoud. Reiki energie activeert het zelfhelend vermogen van alles wat leeft. De grondlegger van Reiki is de Japanner Mikao Usui. Reiki werkt energetisch, harmoniserend en ontspannend. Reiki nodigt je uit om je aandacht naar je lichaam te verplaatsen en om je open te stellen voor al je gevoelservaringen: warmte, koude, tintelingen, emoties zoals blijheid en verdriet die boven komen. Reiki is zonder oordeel liefdevol aanwezig zijn bij alles wat er gebeurt en mag zijn. Hoe meer je elk gevoel verwelkomt en laat stromen, hoe meer Reiki voor je zal betekenen. Soms wordt Reiki ook gecombineerd met symbolen of met specifieke ademhalingstechnieken (Quantum touch) zodat de energie nog versterkt wordt.

“When you touch someone with your spirit, in return they touch your soul with their hart”

Reikibehandeling van het hoofd.

Tijdens een Reiki behandeling lig je volledig gekleed op een massagetafel. Energie stoort zich niet aan kledij. Je wordt ook toegedekt met een warme deken en naar wens kan de behandeltafel ook verwarmd worden voor extra ontspanning. Een Reiki behandeling begint met het reinigen en afstrijken van je aura, je eigen energieveld rondom je lichaam.  Daarna leg ik mijn handen op je schouders, verschillende posities op hoofd, gelaat, oren, hals, lichaam, benen, rug, voeten. Soms blijven mijn handen langer ter plaatste, soms korter, al naargelang de energie die op deze plek nodig is. Soms kunnen er ook lichte massagebewegingen gebruikt worden. Na de behandeling ben je meestal heel ontspannen en vredig. Er zijn eigenlijk geen tegenindicaties voor Reiki. Reiki ontvangen kan altijd, tenzij je onder invloed van alcohol of drugs bent.

Reiki doet wat het moet doen. Je kan deze energie niet sturen. Als reikibehandelaar ben ik slechts een kanaal voor het doorgeven van deze prachtige helende energie. Jouw lichaam heelt met behulp van deze energie geleidelijk aan zichzelf.  Wat de behandelaar doet is enkel de trillingsfrequentie rondom jouw lichaam verhogen, plaatsen met disharmonie in het lichaam reageren hierop. Door de hoge trilling van energie wordt het lichaam ertoe aangezet het helingsproces op te starten.  Reiki energie heeft een eigen intelligentie en weet perfect waar de energie het meest nodig is. Vaak zal het effect van Reiki in eerste instantie reinigen en zuiveren zijn, als voorbereiding op het verdere proces.  Het zal ook afhankelijk zijn hoe lang de klacht bestaat en uit hoeveel lagen ze is opgebouwd hoeveel Reiki er nodig is om verbetering te verkrijgen. De behandelaar kan dit proces zelf niet sturen. Hij/zij kan wel aanvoelen waar veel Reiki nodig is en eventueel het proces kracht of zuivering bij zetten door gebruik van symbolen of ademhalingstechnieken.  Verder doet jouw lichaam het helemaal zelf! Reiki kan een zinvolle ondersteuning zijn in een verwerkingsproces, transformatieproces, bij grote veranderingen in het leven, bij ziekte, bij verdriet, bij pijn,…Reiki vervangt echter zeker geen bezoek aan een dokter of psycholoog, het is aanvullend, niet vervangend. Hoewel het soms verbluffende resultaten geeft is Reiki nog altijd geen magie. Het gebeurt regelmatig dat er eerst een verergering van de klachten komt, en pas daarna verbetering. In de meeste situaties hebben enkele behandelingen met een tussentijd van 2 à 3 weken een beter en stabieler resultaat als 1 enkele behandeling.   Reiki ondersteunt, versterkt, troost, heelt, geeft warmte en liefde. Elk lichaam reageert positief op liefdesenergie, soms is er veel van nodig op intensieve wijze.  Reiki kan nooit schade toebrengen.

Wat voel je tijdens een Reiki behandeling? Hoe ervaar je Reiki?

Vooreerst hoef je niets specifiek te voelen tijdens de sessie. Wat je wel of niet voelt staat helemaal niet in relatie tot het effect van de behandeling. Sommige mensen voelen op de plaats van de handen van de behandelaar op hun lichaam tintelingen, warmte, koude, schokjes, golven van energie, hitte, prikkeling, … soms wordt er niets gevoeld.  Bijna iedereen voelt de liefde en de warmte die van deze energie uitgaat. De behandelaar richt zijn volledige positieve aandacht op jou, energie volgt de aandacht. Reiki energie is van nature harmoniserend en zal dus plaatsen van disharmonie in je lichaam herkennen en transformeren. 

Na de behandeling wordt het aura opnieuw in stroming gebracht om energieën die het lichaam niet meer nodig heeft aan de aarde af te geven. Daarna blijf je in volledige rust nog even op de tafel liggen, dit versterkt en verdiept de werking van de behandeling. Het al of niet succesvol zijn van een Reiki behandeling kan je meestal niet direct, tijdens of kort na een behandeling zien, maar zal wel merkbaar zijn aan een gestage verandering in je leven wat betreft gezondheid en levendigheid, gedragspatronen of gewoontes die kunnen veranderen. De energie blijft als het ware bij jou de eerste tijd na de behandeling.  In acute situaties kan Reiki ook heel snel werken. Totale duur van behandeling: +/- 70 min, inclusief begeleidend gesprek   Prijs: 55 euro

Ik plaats hier bewust geen lijst met aandoeningen waarvoor Reiki behulpzaam kan zijn, dat zou beperkend zijn en verwachtingen scheppen. De behandelaar start de sessie niet met de bedoeling iets wat defect is in het lichaam te repareren. De persoon die Reiki ontvangt is namelijk zoveel meer dan alleen hoofdpijn, rugpijn of verdriet. Reiki vereert en eerbiedigt de God of Godin in jou. Er wordt gewerkt vanuit heelheid en liefde, volmaaktheid en dankbaarheid. Reiki is harmoniserend voor tal van zaken.  Maar ik kies ervoor om in plaats daarvan de essentiële effecten van deze pure universele levensenergie of zielskracht te benoemen:

Reiki verbindt, maar verplicht niet                                     
Reiki stimuleert, maar windt niet op
Reiki kalmeert, maar verstart niet
Reiki zorgt voor helderheid, geen onverschilligheid
Reiki maakt ons wakker en ondersteunt de ontwikkeling van verborgen talenten
Reiki helpt ons om zelf saboterende patronen los te laten en te vervangen door welzijnsbevorderende gedragingen.
Reiki stuurt onze aandacht naar het leven en de liefde in ons hart

(Bron: Het Reiki Kompendium)

Duur: +/- 70 min

Prijs: 55 euro

Welkom!

Overrepenstraat 53
3700 Tongeren (Overrepen)
Tel: 0471 28 47 02
Mail: info@zenzini.be bij voorkeur contacteren via mail graag, dankjewel 🙂

Reacties zijn gesloten.