Wat is Reiki nu eigenlijk?

Regelmatig krijg ik de vraag wat Reiki nu eigenlijk is. In het artikel hieronder zal ik proberen uit te leggen wat deze energie inhoudt.
Reiki is een vorm van doorgeven van universele energie of levenskracht via de handen. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Door Reiki krijgen lichaam en geest weer voeding om zichzelf in balans te brengen. Troost en liefde geven met de handen is een aangeboren intuïtieve reactie die elk mens bezit. Als een kind gevallen is, ga je automatisch met je hand wrijven op de pijnlijke plek.

 

Reiki valt nauwelijks te verklaren. Men heeft wel al vele pogingen ondernomen om een omschrijving te geven van iets wat niet te omschrijven is. De mooiste omschrijving die ik ooit over Reiki las, was in een gedicht bij mijn tweedegraadsinwijding (met dank aan mijn leraar, Reiki Grootmeester Kenny Appelen)

Reiki
Reiki is
Reiki is onvoorwaardelijk
Reiki is onvoorwaardelijke liefde
Reiki

Wat wel te observeren valt, ook wetenschappelijk, zijn de effecten van het werken met Reiki. 
Het geven van Reiki ontspant lichaam en geest en ondersteunt daarbij het zelfgenezend vermogen van de ontvanger. Reiki geneest niet, ook de behandelaar kan niet beschouwd worden als genezer. De Reiki behandelaar is enkel een doorgeefluik voor de energie, een passief kanaal.

Mikao Usui, de Japanner die Reiki herontdekte en verder ontwikkelde zei zelfs: wees als een holle bamboestok waardoor de energie kan vloeien. Dit wil zeggen dat je als Reiki behandelaar de energie niet bewust gaat sturen. Wij met ons beperkte aardse inzicht kunnen immers nooit de machtige wijsheid van het universum evenaren. Men dient als Reiki behandelaar nederig te zijn ten opzichte van deze prachtige energie die altijd weet waar ze het meest nodig is.  De Reiki behandelaar geeft ook niet zijn eigen energie weg, hij of zij krijgt zelfs vaak meer energie door behandelingen te geven. Liefde is het enige wat zich vermenigvuldigt, als je het deelt. 

 

De ontvanger van Reiki bepaalt bewust of onbewust wat hij of zij met deze energie doet. Dat wil zeggen, wanneer iemand open staat voor het laten doorstromen van energie door het fysieke en emotionele lichaam, kan dat tot genezing, heling of acceptatie leiden. Er treedt altijd een bepaalde verbetering op en Reiki leidt vaak tot een grotere bewustwording en verandering van inzichten en gedrag.

Met Reiki kan je ook andere behandelmethodes ondersteunen: medicijnen zullen beter hun werk doen, als je ook gesprekstherapie bij een therapeut of psycholoog volgt, zou het effect kunnen zijn dat je sneller tot inzicht komt. Alle geneeswijzen kunnen waardevol zijn. Er is niet één methode die de enige juiste is. Ze vullen mekaar aan.

Men kan met Reiki alle kwalen behandelen, maar niet alle mensen. Dit is een uitspraak met een grote kern van waarheid. Je kunt wel alle mensen behandelen, alleen zal het niet bij iedereen hetzelfde effect hebben. We zouden dat als Reiki behandelaar soms wel willen, maar deze energie is niet te sturen, het zoekt zijn eigen weg en gaat daar naartoe waar de energie het hardst nodig is, naar de plaats waar de grootste disharmonie is, of de grootste onbalans. Zo kan het voorkomen dat iemand om een Reiki behandeling komt omwille van zijn pijnlijke heup, en er in deze pijn geen verbetering komt, maar dat deze persoon wel sterke verbetering ervaart in zijn depressieve stemming.  De meesten van ons schakelen automatisch de wil in om beter te worden, als we ziek zijn. En soms is de wil er wel, maar ontbreekt de energie. Door de energie weer aan te vullen, kan de zieke het weer opbrengen te vechten of de kracht vinden om zijn of haar levenswijze aan te passen.

 

De Reiki behandelaar is een gewoon mens, ook geen dokter, noch iemand die wonderen kan verrichten. Soms kunnen Reiki behandelingen een spectaculair resultaat hebben, maar meestal zal er juist een geleidelijke en zachte bewustwording plaatsvinden en als Reiki de kans heeft zal het eerste een grondige emotionele en fysieke reiniging laten plaatsvinden.  Reiki is geen magisch iets, het is geen quick fix.  De behandelaar schept voor de ontvanger de meest gunstige omstandigheden, zodat deze eventueel kan aangezet worden of de kracht kan hervinden om aan zijn of haar eigen welzijn te werken.

 

Reiki is onvoorwaardelijke liefde.  Je voelt je tijdens een behandeling geliefd, belangrijk, er wordt voor je gezorgd, je bent warm en geborgen aanwezig in een cocon van zachtheid en aandacht.  Deze gevoelens zijn zeer belangrijk voor ons wezen. Hierdoor geef je jezelf de kans om te openen, om de beste versie van jezelf te laten ontluiken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.