Huisregels

Hieronder kan je de huisregels bij Zenzini lezen. Indien je nog vragen hebt, kan je altijd de pagina veelgestelde vragen lezen, mij contacteren via mail, of je kan mijn artikel “Je eerste massage, waarschijnlijk heb je veel vragen” lezen.

Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid en acceptatie

  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste medische info zodat het geven van een veilige massage mogelijk is. Het verzwijgen van medische gegevens die van belang zijn om de massage aangepast, op maat en verantwoord te kunnen geven is zeer onveilig en onverstandig.
  • Massagepraktijk Zenzini behoudt zich het recht om een klant te weigeren wanneer er belangrijke contra-indicaties aanwezig zijn die het uitvoeren van de behandeling onmogelijk en onveilig maken, bijvoorbeeld: koorts, ziekte, wondes, breuken, onrespectvol gedrag, …

Contact
Berichten zonder naam of reden van contactname of van een privé-nummer worden niet beantwoord. Ik doe mijn werk met volledige zorg en overgave, daar is vertrouwen voor nodig, zowel van de ontvanger als van de gever. Het minste dat hierbij nodig is, is je naam en waarvoor je langs wil komen.

  • Ik werk vanuit een pure en zuivere intentie, met passie voor mijn werk, liefdevol en vanuit mijn hart. Ik ben steeds respectvol en open naar jou toe, wees jij dat ook naar mij toe. Je vindt hier geen ‘gelukkig einde’ massages. Je kan hier wel warmte, veiligheid, zorg, troost, tederheid, rust en acceptatie van jezelf als compleet mens ervaren, vanuit een onvoorwaardelijke universele liefde die ik heb voor ieder mens en zijn of haar ‘zijn’. Bij massage is een groot wederzijds vertrouwen heel fijn, dan kan ik me energetisch volledig open stellen en heb jij de meest helende ervaring.
  • Indien er tijdens de behandeling een aandoening of ziekte optreedt, die van nadelige invloed kan zijn op het welzijn en de gezondheid van de klant (bv.: ademhalingsproblemen, onregelmatige of te lage hartslag, …) en er geen verdere behandeling kan plaatsvinden omdat dit medisch gezien onveilig is, zal de behandeling direct gestopt worden en overgedragen worden aan een arts indien nodig.
  • Graag zo vlug mogelijk antwoorden op een afspraakvoorstel. Gezien de vele aanvragen kan ik de vrije data en uren geen week vrij houden.

Betalingsvoorwaarden
Na de massage dient de klant de behandeling contant te betalen of via overschrijving met een bankapp.

Dossier/Privacy
Voor elke behandeling wordt er een intakegesprek gedaan. De informatie uit dit gesprek wordt genoteerd in een voor de klant persoonlijk dossier. De klant verstrekt eerlijk alle medische gegevens die van belang zouden kunnen zijn voor het geven van een veilige massage.  Hierdoor gaat de klant akkoord met de gegevens die in het dossier staan en met de soort massage of behandeling die hij/zij kiest. Massagepraktijk Zenzini verbindt zich ertoe om met de verstrekte medische en persoonsgegevens zo zorgvuldig als mogelijk om te gaan. De medische gegevens worden enkel in een papieren dossier bijgehouden in een daarvoor bestemde map. Deze map wordt bewaard in een afgesloten kast en wordt enkel geraadpleegd door de masseur zelf. Er worden nooit persoonlijke noch medische gegevens over de klant aan derden verstrekt. Nadat je een jaar niet meer in de praktijk bent geweest wordt het dossier vernietigd. Online gesprekken gaan door via een veilige, privĂ©- betalende Zoomverbinding met persoonlijke link.

Garantie
Massagepraktijk Zenzini kan geen garantie geven dat de klachten van de klant echt verdwijnen of verminderen door of na de behandeling. De masseur garandeert wel dat zij de klant zo correct mogelijk en met de grootste zorg en inzet zal behandelen.

Beroepsgeheim
Er worden nooit persoonlijke of medische gegevens van de klant aan derden verstrekt. Het verpleegkundig beroepsgeheim wordt te allen tijde gerespecteerd.

Reacties zijn gesloten.