Huisregels

Hieronder kan je de huisregels bij Zenzini lezen. Indien je nog vragen hebt, kan je altijd de pagina veelgestelde vragen lezen, mij contacteren via mail, of je kan mijn artikel “je eerste massage, waarschijnlijk heb je veel vragen” lezen.

HEROPENING na COVID-19 pandemie:

Vanaf 8 juni kan de gehele praktijk weer geopend worden. Zoals in elke praktijk nu het geval is gelden er enkele extra maatregelen:

  • Mag ik van jou vragen dat je zelf thuis vlak voordat je naar de massagebehandeling komt, een warme douche neemt? Door een goede persoonlijke  hygiëne en het warme water voel je je zelf ook beter in je vel en warmen de spieren al wat op. Nog te vaak gebeurt het dat mensen ongewassen naar de behandeling komen, dat werkt niet fijn voor mij. 
  • Ik was zoals altijd grondig mijn handen voor ik begin met behandelen, alsook voor ik je gelaat behandel en na de behandeling.
  • Er is een wastafel , zuivere handdoek, washandje , zeep,…voorzien in de praktijk zodat jij je ook kan opfrissen na de behandeling. 
  • Tijdens de gesprekken staan de zeteltjes ver genoeg uit elkaar zodat we de geldende afstandsregels respecteren.
  • Uiteraard is zoals altijd al hier de gewoonte was voor elke cliënt proper linnen voorzien en wordt alles tussen elke cliënt gereinigd en goed verlucht.
  • Communiceer zeker met mij over hoe jij je nu veilig en ontspannen kan voelen. Ik doe er alles aan om die veiligheid te bieden. Heb je vragen, geef me even een seintje via een berichtje of mail.
  • Heb je ziektesymptomen (verkoudheid, hoest, koorts, keelpijn, maag/darm klachten, …) op de dagen voor of de dag van de afspraak, annuleer dan graag je afspraak.

Maar boven alles wil ik jullie heel graag dezelfde ontspannende en zalige massage ervaring geven als voorheen

Ik kijk er alvast naar uit om terug te mogen doen waar mijn hart en passie ligt!

See you soon!!

Aansprakelijkheid en acceptatie
– De klant is zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste medische info zodat het geven van een veilige massage mogelijk is. Het verzwijgen van medische gegevens die van belang zijn om de massage aangepast, op maat en verantwoord te kunnen geven is zeer onveilig en onverstandig.
– Massagepraktijk Zenzini behoudt zich het recht om een klant te weigeren wanneer er belangrijke contra-indicaties aanwezig zijn die het uitvoeren van de behandeling onmogelijk en onveilig maken, bijvoorbeeld: koorts, ziekte, wondes, breuken,onrespectvol gedrag,…

Contact
Berichten zonder naam of reden van contactname of van een privé nummer worden niet beantwoord. Ik doe mijn werk met passie, volledige zorg en overgave, daar is wederzijds vertrouwen voor nodig, zowel van de ontvanger als van de gever. Het minste dat hierbij nodig is , is je naam en waarvoor je langs wil komen.

Beëindiging van diensten
– Ik werk vanuit een pure en zuivere intentie, met passie voor mijn werk, liefdevol en vanuit mijn hart. Ik ben steeds respectvol en open naar jou toe, wees jij dat ook naar mij toe. Je kan hier warmte,veiligheid, zorg, troost, tederheid en rust ervaren, vanuit een onvoorwaardelijke universele liefde die ik heb voor ieder mens, maar niet vanuit een seksuele liefde. Er is ook geen enkele mogelijkheid tot interactie, ik geef, jij ontvangt. Bij massage is een groot wederzijds vertrouwen nodig, dan kan ik me energetisch volledig open stellen en heb jij de meest helende ervaring.

-Indien er tijdens de behandeling een aandoening of ziekte optreedt, die van nadelige invloed kan zijn op het welzijn en de gezondheid van de klant (bvb ademhalingsproblemen, onregelmatige of te lage hartslag,…) en er geen verdere behandeling kan plaatsvinden omdat dit medisch gezien onveilig is, zal de behandeling direct gestopt worden en overgedragen worden aan een arts indien nodig.

Betalingsvoorwaarden
Na de massage dient de klant de behandeling contant of via Payconiq te betalen.  Ook betaling via overschrijving na de behandeling wordt niet meer geaccepteerd, teveel mensen vergeten te betalen, soms is dit echt niet uit slechte wil, maar een vergetelheid. Ik ben zo echter fiscaal niet in orde! 

Dossier/Privacy
Voor elke behandeling wordt er een intakegesprek gedaan. De informatie uit dit gesprek wordt genoteerd in een voor de klant persoonlijk dossier. De klant verstrekt eerlijk alle medische gegevens die van belang zouden kunnen zijn voor het geven van een veilige massage.  Hierdoor gaat de klant akkoord met de gegevens die in het dossier staan en met de soort massage of behandeling die hij/zij kiest. Massagepraktijk Zenzini verbindt zich ertoe om met de verstrekte medische en persoonsgegevens zo zorgvuldig als mogelijk om te gaan. De medische gegevens worden enkel in een papieren dossier bijgehouden in een daarvoor bestemde map. Deze map wordt bewaard in een afgesloten kast en wordt enkel geraadpleegd door de masseur zelf. Er worden nooit persoonlijke noch medische gegevens over de klant aan derden verstrekt.

Garantie
Massagepraktijk Zenzini kan geen garantie geven dat de klachten van de klant echt verdwijnen of verminderen door of na de behandeling. De masseur garandeert wel dat zij de klant zo correct mogelijk en met de grootste zorg en inzet zal behandelen.

Beroepsgeheim
Er worden nooit persoonlijke of medische gegevens van de klant aan derden verstrekt. Het verpleegkundig beroepsgeheim wordt te allen tijde gerespecteerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.