Geen verbinding zonder kwetsbaarheid

In een vorige blog hadden we het over de gouden driehoek (passie, verbinding, intimiteit) in elke relatie. In de praktijk merken we dat het echter helemaal niet zo gemakkelijk is om het evenwicht te bewaren tussen intimiteit, passie en verbinding. Deze 3 elementen worden bedreigd door angsten en eigen verwondingen. Een mens is van nature een wezen dat intens op zoek gaat naar verbinding, maar als we het éénmaal gevonden hebben zijn we zeer bang om de verbinding en al wat daarbij hoort te verliezen. Dat noemen we gehechtheid. Probeer steeds het verschil te zien tussen verbinding en gehechtheid. Verbinding geeft je kracht en energie, gehechtheid zuigt de levenskracht uit je weg. Door gehechtheid ontstaat pijn en lijden. Om dit te vermijden zorgen we er angstvallig voor dat we niet gewond zullen raken en dit kunnen we doen op allerlei manieren:

  • onszelf en onze chaos, en minder mooie, donkerdere kanten te verbergen, of erger nog ze zelf niet onder ogen willen zien. Wie gaat mij nog graag zien als ik instort en in stukjes uit elkaar val…?? Elk mens heeft goede en slechte eigenschappen. Je partner weet heus wel dat hij of zij niet met moeder Theresa of met pater Damiaan getrouwd is. Durf echt te zijn! Je kan maar licht, lust en liefde ervaren als er ook duisternis, donkerte en droefenis is.
  • Je verlangens niet durven uiten, niet durven zeggen wat je nodig hebt. Hoe innig verbonden en verliefd je ook bent, je partner kan meestal nog altijd geen gedachten lezen of heeft niet de gave van helderziendheid. Het is een hardnekkige mythe dat als je een ‘gelukkig huwelijk’ hebt de ander automatisch moet aanvoelen wat je nodig hebt.
  • Breken met de relatie of de partner wegduwen als de partner dichter komt, omdat we bang zijn dat de ander ons niet meer graag zal zien als we onszelf tonen zoals we echt zijn. Verbinding verwerpen uit angst voor afwijzing en verlating. Als er vijandigheid en afwijzing ontstaat is dit meestal enkel het beschermen van de eigen trauma’s en verwondingen door letterlijk het ‘harnas’ aan te trekken.
  • Onze partner ‘claimen’ en monogamie verwarren met een obsessie voor ‘jij bent exclusief mijn bezit” . Houden van is niet je partner zodanig vasthouden en controleren dat hij of zij verstikt in je aandacht en zorg. Onvoorwaardelijke liefde is je partner genoeg vrijheid geven omdat je wil dat hij of zij gelukkig is. Liefde leggen we niet in de weegschaal: omdat ik van jou hou, moet jij mij gelukkig maken (gehechtheid, angst). Maar wel: omdat ik van jou hou, wil ik dat jij gelukkig bent en daarvoor geef ik je de vrijheid die je nodig hebt (onvoorwaardelijke liefde).
  • Als de passie en verliefdheid wegebt, dit bij een andere partner zoeken in plaats van te investeren in je eigen relatie: liefde is en blijft een ‘WERK’woord. Het gras is niet groener aan de overkant. Als problemen opduiken in de relatie is er vaak voor partners een verleiding om ‘opnieuw’ te beginnen met een andere man of vrouw. Dit is niet altijd een oplossing, ook in de nieuwe relaties zullen uiteindelijk problemen opduiken die jouw verwondingen triggeren.

In relatie gaan met anderen, of het nu liefdesrelaties, vriendschapsrelaties,collegiale relaties of zakelijke relaties zijn, we maken altijd contact met anderen. Door dit contact worden er zowel vreugdevolle, blije en warme gevoelens aangeraakt, als pijnlijke, droeve of traumatische gebeurtenissen of gevoelens uit ons verleden.

Wat ik regelmatig zie gebeuren in de praktijk is dat mensen hun oude trauma’s (uit kindertijd of volwassen leven) wel vaak laten aanraken door de ander, maar dan daarna heel hard weglopen uit angst. Uit angst voor pijn, voor verdriet, voor herbeleving… 

De ironie hiervan is dat men zichzelf blijft pijnigen op deze manier. Het is als zout telkens opnieuw in een al open wonde strooien, of het mes er zelf nog een keer goed in rond draaien. Het lichaam en de geest streven naar verwerken van het trauma en creëren telkens opnieuw mogelijkheden voor het individu om zich te bevrijden van het trauma. We worden echter meestal erg bang door de heftige trigger die we (onbewust) voelen en we blijven vast zitten in een alsmaar durende cirkel van herenscènering van het oude trauma door er niet voor te kiezen om er echt doorheen te durven gaan. Hetzelfde script, maar met nieuwe figuranten! We leiden teveel een leven van alles wat we liever niet (meer) willen zien te onderdrukken. Ondertussen stapelen de ergernissen, frustraties, ongenoegens en verwondingen zich op. Afhankelijk van hoe uitdagend je leven is, probeer je op den duur wel 10 ping pong ballen onder water te houden. Dit is een onmogelijke opdracht en regelmatig poppen er 1, 2 of meer ballen naar de oppervlakte van ons wezen. Ze verschijnen als pijn, ziekte, vage klachten, emoties, verslaving of wangedrag. Geen toeval maar telkens weer een kans om jezelf, met hulp van je partner, je goede vriend of vriendin of met hulp van therapeut, coach of bodyworker te bevrijden en  te te laten helpen. Als de ziel geen taal meer heeft, dan spreekt het lichaam. Luister zorgvuldig en goed! Je bent zo bang om die akelige grot van pijn, verdriet en wanhoop binnen te gaan en toch ligt daar de schat waarnaar je al lang op zoek bent. Vaak zijn we verknocht aan onze pijn en patronen, opgesloten en verloren in het labyrinth van ons denken, ons verschuilend achter de muren die we rondom ons hart hebben gebouwd. Geen enkele wond kan helen zonder dat ze aangeraakt, gevoed, gekoesterd en aanvaard wordt.

Vooral liefdespartners raken deze gevoelige stukken in elkaar vaak aan door de nauwe band onderling. Als je weet dat je partner net als jij enkel heftig reageert vanuit een (oude) verwonding, en niet omdat hij of zij met opzet jou pijn wil doen, niet als wraak, niet als disrespect, dan leidt dit tot een beter begrip van en voor elkaar, en niet telkens tot niets oplossende conflicten en welles-nietes spelletjes. Juist door durven samen een andere weg in te slaan, dingen anders te doen, afscheid te nemen van oude patronen en van wat we altijd al deden, ontstaat er magie en kan de oude geschiedenis herschreven worden en bevrijden we elkaar.

Over loslaten en toelaten…

Heel veel mensen maken zich zorgen over allerlei zaken die zouden kunnen gebeuren tijdens een massage. Sommigen maken zich zenuwachtig voordien, omdat ze zich onwennig voelen, niet goed kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren, zich afvragen hoe hun lichaam zal reageren op aanraking, of omdat ze zich schamen over hun lichaam, de masseur nog niet kennen, enz..  Dit komt veel voor, massage is voor veel mensen zich letterlijk bloot geven aan een voor hen onbekend iemand. Daarom dit artikel op de blog, om je gerust te stellen. Of om het met de woorden van de Latijnse schrijver Publius Terentius te zeggen: Homo sum: humani nihil a me alienum puto. Vrij vertaald: ik ben een mens en niets menselijks is vreemd voor mij.

In de eerste plaats ben ik zelf mens.  Het is net door mijn mens-zijn en mijn eigen woelige tocht doorheen alles wat dit leven te bieden heeft  en heeft gehad dat ik geleerd heb om ook anderen met respect en empathie aan te voelen. Ik denk dat mijn werk dicht tegen de wereld van de Haptonomie aan zit. Haptonomie is de kunst van het aanraken met liefde en aandacht, de leer van het menselijk gevoelsleven. Haptonomie tracht de eigenheid, zuiverheid en authenticiteit van ieders individuele gevoelsleven te hervinden. Naast massagetherapeut ben ik ook Reiki Master en Kahuna Bodyworker, dus bij elke massage zal ook de universele levenskracht of Ki rijkelijk stromen en soms diep transformationeel inwerken op het lichaam. Deze energie kan nog dagen lang bij je blijven en je functioneren positief beïnvloeden.  

Reiki brengt dat naar boven wat gezien mag worden, wat je mag aanpakken, doorleven of juist loslaten en toelaten. Dat gebeurt niet alleen bij een Reiki behandeling, maar ook bij een massage. Er kunnen onverwerkt verdriet, boosheid, frustratie, gevoelens van geborgenheid, koestering en sensualiteit, machteloosheid, opwinding, heimwee of dankbaarheid naar boven komen. Op de massagetafel hier wordt gelachen en gehuild, gezucht en geroepen, losgelaten en vergeten. Liever niet gefocust en beredeneerd, onderdrukt of tegengehouden. Als deze laatste gevoelens overheersen zit je helemaal in je hoofd, en niet in je lichaam. Laat de massage over je heen komen als de golven van de zee en laat de controle los, niets moet, gevoelens mogen er zijn.  Massage is voelen met je lichaam, genieten van warme aanraking, verbinding maken met de kern van je zijn. Massage ondergaan is ZIJN, niet analyseren wat er wel of niet mag of moet gebeuren. Massage kan allerlei gevoelens tot uiting laten komen, dit is een normale en natuurlijke reactie van het lichaam, het betekent dat je lichaam zich na een periode van spanning ontspant en dat de massage zijn werk goed doet, je lichaam ervaart het als een weldaad om deze gevoelens los te laten.

Zonder dat je dat zelf in de gaten hebt, kunnen er allerlei soorten spanningen zowel van lichamelijke of geestelijke aard zich op allerlei plekken in je lichaam vastzetten en ophopen. Als de ziel pijn heeft , en geen taal meer heeft, dan spreekt het lichaam, iets waar ik al vaak getuige van geweest ben. Dit kan zich aan je tonen door middel van allerlei vage klachten. Het voelt als een verlossing als die gevoelens losgemaakt worden. De energie die daarbij vrijkomt kan maken dat je weent, lacht, zucht, opgewonden geraakt of je verward of bedroefd voelt, dit is geen schande, integendeel! Als je deze gevoelens accepteert en toelaat, ebben ze weg en keert de rust weer. Vecht je ertegen dan blijven deze gevoelens je de hele massage lang lastig vallen en verstoren ze je ontspanning. Bij een medische en sportmassage vormen de handen een verlenging van het verstand, bij holistische, helende massages zijn de handen de extensie van het hart. Mensen ervaren lang vastzittende gevoelens die loskomen doordat bij massage het neocortexbewustzijn sterk verlaagt. De neocortex is ons denkende brein, waarmee we rationeel alles beredeneren en bedenken. Dit stuk van de hersenen gaat op een veel lager pitje werken tijdens een helende massage. Er komt dus ruimte vrij voor de functies van ons limbisch systeem of emotionele brein en ons instinctieve brein of reptielenbrein. Anders en korter gezegd, we verliezen wat controle over ons lichaam. Dit kan zich fysiek uiten : je neus begint te lopen, je maag en darmen beginnen sappen te produceren en laten dit goed horen, bloed stroomt heftiger naar alle delen van het lichaam, afvalstoffen worden losgelaten en je blaas loopt vol of het kan zich emotioneel uiten in  reacties die je niet van jezelf verwachtte.  Vraag dan zeker om een zakdoekje, of om te mogen gaan plassen, blijf hier niet mee zitten waardoor de rest van je massage niet fijn meer is. Sommige mensen zijn al lange tijd niet meer op een warme, zorgende en koesterende manier aangeraakt en als dit dan toch gebeurt heeft dit een enorm effect op hen, een effect waar ze soms zelf van schrikken of verbaasd over zijn.  Wil je nadien deze gevoelens benoemen en erover praten, dan kan dat, wil je er niets over zeggen of er misschien pas een volgende keer op terugkomen, is dat ook prima. Een massage is niet zomaar wat wrijven of kneden. Als ik mensen masseer maak ik contact met hun ziel, ik kijk niet naar vetrolletjes of moedervlekken, rimpels of littekens, maar naar hun ziel, en die straalt altijd.

Ons lichaam is slechts een omhulsel, wat er binnenin zit is de ware schoonheid. Ik masseer en behandel iedereen met warmte, aandacht en onvoorwaardelijke liefde: slanke en vollere mensen, glad of gerimpeld, extravert of schuchter, gerijpt door de jaren of nog jong, getekend door het leven of nog een onbeschreven blad. Iedereen is welkom hier om zich neer te leggen, te rusten en achter te laten op de massagetafel wat hij of zij niet meer nodig heeft en mee naar huis te nemen wat hem of haar kan dienen om zijn of haar volle potentieel en geluk verder te ontwikkelen.

Ik nodig je uit om te rusten, je over te geven aan je gevoel, te ontvangen en toe te laten.

Warme groet,

Sofie

Massage maakt je gezonder!

Wie al eens een massage ondergaan heeft weet het: het is een weldaad voor geest en lichaam. Massage heeft zeer veel positieve effecten op het lichaam, zowel op je lichamelijke gezondheid als op je psychische gezondheid. Door het lichaam te masseren komen er diverse stoffen vrij in het lichaam die de doorbloeding stimuleren, maar ook ontstekingsremmend  en pijndempend zijn. Het gaat hierbij concreet over endorfines, serotonine, cortisol, noradrenaline en histamine. Deze stoffen hebben een invloed op angst, pijn, stress, spanning en stemmingswisselingen.

Hoe brengt massage ons tot rust?

Ons autonoom zenuwstelsel kunnen we opdelen in 2 delen: het sympathische deel, en het parasympathische deel. Simpel gezegd is het sympathische deel ons gaspedaal en het parasympathische deel ons rempedaal. Het sympathische deel zorgt ervoor dat het lichaam arbeid kan verrichten en het parasympathische deel zorgt ervoor dat het lichaam kan herstellen, zijn energie terug kan aanvullen, tot rust kan komen. In de huidige maatschappij ervaren veel mensen moeite om het rempedaal efficiënt te laten werken. We razen dikwijls elke dag maar door op de sneltrein van het leven. 

Er zijn veel zaken die je kunnen helpen om jezelf tot rust te brengen: buikademhaling toepassen op stressmomenten, tijd nemen om terug contact te maken met de natuur, bewegen in de buitenlucht, mediteren, zelfs een goed boek lezen met een tas warme kruidenthee kan heilzaam zijn. Ook massage kan helpen om het parasympathische deel van ons zenuwstelsel te activeren, waardoor ons lichaam tot rust wordt gebracht. Bovendien neemt ook het cortisolniveau af door gemasseerd te worden, waardoor je minder stress ervaart. Tijdens een massage neem je ook bewust tijd voor ontspanning, en worden al je zintuigen geprikkeld om tot rust te komen: fijngeurende aroma’s van natuurlijke etherische oliën, gedempt licht en kaarsen, meditatieve muziek, zachte aanrakingen, warme doeken, zachte stoffen,… De onverdeelde aandacht en focus van de masseur op jou alleen kan voor veel mensen die veel voor anderen zorgen eens een verademing zijn: even me-time, niets hoeft, niets aan je hoofd, alles wordt voor je gedaan.

Massage werkt pijnstillend en angstremmend

Massage stimuleert de doorbloeding en dit zorgt voor meer aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels, maar ook voor versnelde afvoer van afvalstoffen die we niet meer nodig hebben. Zo zal massage overtollig melkzuur kunnen afvoeren en onze spierpijn verminderen.  Massage stimuleert ook de aanmaak van serotonine en endorfines. Dit zijn lichaamseigen pijnstillers die een rol spelen bij verzachting van pijn en angst, maar ook bij een goede nachtrust, het in balans houden van je emoties en stemming en de regulatie van je eetlust en humeur.

Door massage wordt je minder snel ziek

Massage stimuleert de aanmaak van witte bloedcellen. Dit zijn cellen die zorgen voor het goed functioneren van het immuunsysteem en het afweren van ongewenste indringers zoals virussen en bacteriën. Wetenschappelijk onderzoek wees ook uit dat na een 45 minuten durende massage de deelnemers ook een verlaagd niveau van cytokines in het bloed hadden. Cytokines zijn stoffen die een rol spelen in ontstekingsprocessen.

Massage geeft je een warm gevoel van geborgenheid

Door het toepassen van massage neemt ook het niveau van oxytocine toe. Oxytocine is een hormoon dat je een gevoel van veiligheid en geborgenheid biedt. Het maakt je beter bestand tegen stress en laat je lichaam sneller tot rust komen, verlaagt de bloeddruk en de hartslag en vermindert de aanmaak van stresshormonen, zoals bvb cortisol.  Oxytocine wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd.  In de huid bevinden zich miljoenen zenuwuiteinden die rechtstreeks in verbinding staan met de hersenen. Deze zenuwuiteinden  kunnen we door middel van massage stimuleren. Hierdoor gaan de hersenen het hormoon oxytocine produceren. Dit hormoon heeft een pijnstillend effect en het reguleert diverse functies in het lichaam. Dit hormoon is van groot belang om sociale relaties te kunnen onderhouden, de moeder-kind binding tot stand te brengen, en een gezonde partnerrelatie te hebben. Massagebehandelingen maken socialer, vriendelijker, minder agressief en vooral liefdevoller. Aangeraakt worden is een primaire levensbehoefte, kinderen die niet geknuffeld worden groeien slechter, leren minder goed en worden sneller ziek. Maar ook voor volwassenen en ook ouderen is aanraking even belangrijk en van vitaal belang voor een goede gezondheid!

Conclusie

Massage is een holistische therapievorm en beïnvloedt je totale mens-zijn, zowel op lichamelijk, sociaal als op geestelijk niveau. Jezelf op regelmatige basis een massage gunnen kan je gezondheid zeer positief beïnvloeden.

Als leven pijn doet…

Suïcidepreventie…een thema dat ik graag mee onder de aandacht breng. In mijn dagelijkse werk met jongeren en volwassenen kom ik dit thema pijnlijk vaak tegen. Wist je dat ‘ik wil dood’ één van de meest ingetypte zoektermen op Google is?  Onze prestatiegerichte en zeer individualistische maatschappij legt mensen zoveel druk op dat men dikwijls bezwijkt aan dat ondraaglijk gewicht dat men in alle stilte draagt. Vele jongeren en volwassenen dragen deze existentiële pijn al heel lang met zich mee voor dat het zichtbaar wordt voor de buitenwereld.

In deze digitale wereld waar ‘verbinding’ slechts 1 muisklik van ons verwijderd lijkt te zijn, heerst een schrijnende eenzaamheid.  ‘Ik wil dood’ versus de ‘drang naar overleven’ is een dagelijkse strijd voor veel mensen. Deze strijd gaat schuil achter allerlei façades: geforceerd vrolijk zijn, keihard werken, agressief of ongepast gedrag, automutilatie, of een teruggetrokken bedeesde houding. Jongeren en volwassenen die gebukt gaan onder dit gevecht, spreken van zelfhaat. Houden van jezelf is de belangrijkste taak in ons leven om gezond te blijven, geestelijk en lichamelijk. Het wordt ons te weinig geleerd hoe we dit kunnen doen, en waarom het zo belangrijk is. Houden van jezelf gaat niet over egoïsme, wel over jezelf respecteren met alle plus en minpunten. Anderen uit je omgeving kunnen pas van jou houden als je jezelf waardevol vindt en dat ook uitstraalt.

Slechts een zeer klein aantal onder hen willen echt niet meer verder leven. De grote meerderheid wil een liefdevol deken over hun pijn vanbinnen, willen begrip, warmte, een weg vinden uit hun problemen die hen van tijd tot tijd overspoelen. Het taboe rondom deze doodsgedachten is anno 2018 nog huizenhoog. Als men al de moed heeft om het uit te spreken, dan worden deze gedachten vaak weggewuifd of niet serieus genomen. Er heersen nog steeds veel te veel onjuiste opvattingen hierover. Velen denken dat praten over de doodswens juist mensen er meer toe zal aanzetten om echt de stap naar zelfmoord te zetten. Niets is echter minder waar. Het delen van de gedachten, de plannen, het hoe en waarom geeft enorm veel opluchting, troost en nieuw perspectief.

Laat ons alsjeblieft niet bang zijn om concreet, zonder verbloeming, te praten over zware gedachten, donkere gevoelens en allesoverheersende pijn vanbinnen. Mensen hebben niet altijd nood aan een brilliante geest die met oplossingen en raad komt aandraven, maar wel aan een warm hart dat luistert. Ook als je niet weet wat zinvol zou kunnen zijn om te zeggen aan mensen die zeer diep zitten, kan je aanwezigheid enorm veel betekenen. Zit samen in het donker, bied die schouder aan om op uit te huilen, reik die hand aan. Laat hen even op jou leunen tot er weer een spoortje licht komt in die eindeloze tunnel van duisternis.

Jij bent, en dat is genoeg

Je bent misschien nog niet waar je wil zijn in je leven, maar je bent waar je nu moet zijn.
Je doet niet alles, maar je doet iets, en dat is genoeg, jij bent genoeg.
Jouw waarde vermindert niet, gewoon omdat iemand anders jouw waarde (nog) niet kan zien.
Je hoeft niemands goedkeuring of oordeel om goed genoeg te zijn.

Stop ermee om gevangen te zitten in de overtuiging dat je de perfectie moet zijn, wat dat ook betekent, accepteer jezelf zoals je bent, want dat IS al oogverblindend mooi! Je hoeft niet beter, mooier, slanker, slimmer te zijn, dan je nu bent.

Jij bent waardevol, voorbij de grenzen van wat al gebeurd is en wat nog zal gebeuren.

Jij bent genoeg, niet om wat je deed, zei of dacht of zal worden of om wat je gecreëerd hebt, maar omdat je altijd al goed genoeg was.

Jij bent de enige persoon die jouw schittering kan beperken.

Jij  bent de enige persoon voor wie je goed genoeg moet zijn.

Een bloem in de tuin denkt er nooit aan om te concurreren met de bloem naast haar, ze bloeit en straalt gewoon.

Ik weet wel wat je vooral niet bent:  je bent niet je jobtitel, je bent niet hoeveel volgers je hebt op Facebook, je bent niet wat voor kleding je draagt, je bent niet je religie, je bent niet je huidskleur, je bent niet je punten op school, je bent niet je ouders, je bent niet de woorden die anderen gebruiken om jou te omschrijven, je bent niet de fouten die je ooit maakte, je bent niet je vroegere pijn, je bent niet je ziekte, je bent niet je verleden.

Er zijn geen woorden die jouw grootsheid kunnen omschrijven.

Jij bent, en dat is genoeg.

Juist jouw gebreken, je gebrokenheid, je zwaktes, je onvolmaaktheid , je wondes en je pijn kwalificeren je om jezelf lief te hebben. Al deze dingen hebben je gemaakt tot de geweldige persoon die je nu bent. Deze littekens hebben je gevormd, wees er fier op. Het is een unieke mix van levenservaringen die je helpen groeien. Gebruik je verleden als springplank, niet als hangmat. Gebruik je dieptepunten als stapstenen om verder te komen op je pad in de richting van jouw doel.

Het doet er niet toe wie je was, wat er toe doet is wie je beslist vandaag te zijn. Met elke nieuwe ademhaling is er een mogelijkheid te denken, te voelen, te kiezen en te beslissen op zo’n manier dat het jouw ziel ondersteunt in alles wat je kan worden en wil zijn. Je kan anderen niet vragen om de verandering te zijn die je nodig hebt om je beter te voelen. Alleen jijzelf hebt die kracht en die vrijheid.

Limieten over wat we kunnen zijn en bereiken, bestaan alleen in ons hoofd.

Adem extra diep in, laat los, en leef NU, in het moment.

Dus kijk nu in de spiegel en glimlach naar jezelf.

Het is tijd om die wonderlijke jij, en die stralende ster die je vanbinnen bent te vieren.

Een goede relatie is een driehoeksverhouding

Alle goede dingen bestaan in drie.

In een relatie zijn drie elementen essentieel: intimiteit, passie en verbinding, samen vormen ze de driehoek van de liefde.

Intimiteit begint met jezelf. Alleen wanneer we comfortabel zijn in ons eigen lichaam een met ons eigen gezelschap,onszelf durven zien en voelen en waarderen als wie we echt zijn, kunnen we ook intiem zijn met anderen en je partner. Door jezelf lief te hebben laat je aan de ander zien hoe hij of zij jou kan liefhebben. Als we kijken naar het Engelse woord voor intimiteit, wordt dit ons heel duidelijk “INTIMACY”: Into-me-I-see en van daaruit Into-me-You-see.

Intimiteit staat of valt met gezien worden. Het is transparant en kwetsbaar zijn, jezelf openen om de ander echt toe te laten en te laten zien wie jij bent. En dat vraagt moed. Intimiteit wordt meestal direct geassocieerd met seks. Intimiteit is niet enkel wie je je naakte lichaam laat aanraken. Echte intimiteit is het samenvloeien van twee naakte geesten, twee mensen die mekaars ziel aanraken ook zonder je kleren uit te doen. Intiem zijn is ook naar elkaar verlangen in de meest onschuldige vorm, elkaar goedenacht kussen, enkel naast elkaar zitten en elkaars hand vasthouden, interesse tonen in elkaar, samen knuffelen, respect hebben voor elkaar, tijd maken om elkaar in vertrouwen te beluisteren, begrip tonen en betrokken zijn. Geheimen en angst zijn de vijanden van intimiteit. Elke gezonde relatie is gebouwd op de fundamenten van eerlijkheid en vertrouwen. Intimiteit betekent dat we ons veilig genoeg voelen om ons ware zelf te tonen in al zijn chaos. Het is het creëren van een ruimte waarin twee mensen zich totaal vrij voelen om hun muurtjes die ze rondom zichzelf gebouwd hebben te laten zien. Na verloop van tijd zullen deze muren afbrokkelen en ontstaat er éénheid.

Passie staat voor de seksuele aantrekkingskracht tot je partner, een passioneel en romantisch verlangen.

Je hebt vast al gehoord van deze typische uitspraak: mannen komen van Mars, vrouwen van Venus.

Hoe mannen en vrouwen omgaan met intimiteit, relaties, passie, verbinding en communicatie vergt wat uitleg. Hoewel er natuurlijk zeker ook uitzonderingen zijn, hebben we het in dit artikel over wat het frequentst voorkomt. Een man heeft vaak meer nood aan fysieke liefde om van daaruit zijn partner emotioneel lief te hebben. Vrouwen hebben vaak nood aan een meer emotionele liefde om van daaruit fysiek lief te hebben. Vrouwen en mannen hebben dus dikwijls een verschillende ingangspoort.

Fysieke intimiteit is erg belangrijk als opstap naar emotionele intimiteit, het draagt er zeer sterk toe bij. Wanneer er geen fysieke intimiteit meer is, duurt het vaak niet lang voordat de emotionele intimiteit ook verdwijnt. Geest en lichaam moeten gevoed worden.

Mannen zijn op vlak van fysieke intimiteit als vuur, hevig en snel warm, snel strevend naar een explosie, maar daarna ook vlug uitgeblust. Vrouwen zijn eerder als water, het duurt een tijdje voordat het vuur het water heeft opgewarmd, maar eens het aan de kook is duurt het langer voordat het water is afgekoeld. Man en vrouw zijn complementair (we zien dit fenomeen ook in koppels van hetzelfde geslacht die elkaar op natuurlijke wijze selecteren op deze eigenschappen) In sommige relaties is het ook net andersom, daar is de man het water element en de vrouw het vuur element. Vuur is nodig om het water op te warmen en water is nodig om het vuur wat af te koelen zodat het niet veel te vroeg uitgeblust geraakt en beide, zowel man als vrouw zich geliefd, gezien en bevredigd voelen.

Verbinding staat voor vastberadenheid en het verlangen om de connectie in stand te houden en het verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe; samen tegenslagen overwinnen, de genegenheid, intimiteit en passie op langere termijn willen onderhouden en behouden, zorgen voor elkaar, zowel op materieel en financieel gebied als op emotioneel vlak. Verbinding is een gevoel dat groeit met de jaren.

Idealiter vallen alle elementen mooi samen in het midden van de driehoek, van alles evenveel aanwezig. Meestal is dat echter niet de werkelijkheid. Wel is het belangrijk om je bewust te zijn welk element overheerst in jouw relatie en welk(e) element(en) wel wat aandacht kunnen gebruiken.

Tot hiertoe dit sprookje uit Utopia 🙂  meer over hoe echte relatiedynamieken in elkaar zitten in een volgend artikel.

Imperfectie is schoonheid, excentriek is geniaal

Ben ik normaal?

Eén van de meest gehoorde vragen in mijn praktijk. Zowel in coaching als binnen Reiki en massagetherapie vragen mensen zich af of hoe en wat ze zijn wel ‘normaal’ is. Ze vragen dit zich af over hun lichaam, hun denken, hun gedrag, hun seksualiteit, hun relatie, hun gevoelens en hun ervaringen. Onder onze kleren en binnen in onze ziel zit bij iedereen nochtans dezelfde essentie: het streven naar acceptatie en liefde.  Veel mensen ervaren echt diepe pijn door deze angst om niet normaal bevonden te worden. Het zit ingebakken in de menselijke natuur om als we een keer afgewezen werden omwille van onze uniciteit, dit te gaan vermijden. Velen onder ons streven voortdurend naar de goedkeuring van anderen. Om deze goedkeuring te krijgen worden we een “pleaser”. We gaan doen zoals zij, om vooral niet af te wijken van de norm. We begeven ons dan tegen onze natuur in op het pad van de normaalheid. Wel comfortabel om op te lopen, maar op het pad van de normaalheid groeien echter geen bloemen. We onderdrukken dan ons verlangen om werkelijk onze eigen stempel te zetten op ons leven.

In onze samenleving heerst er vaak het idee dat aan de ene kant van het spectrum ‘normaal’ staat, en aan de andere kant ‘abormaal’, ‘afwijkend’, ‘ziek’, ‘stoornis’. Een lijn met alleen deze 2 uitersten is een illusie. Het is eerder een continuum waar we allemaal deel van uit maken. iedereen bezit in meer of mindere mate ‘abnormaal’ gedrag, minder gangbare gevoelens, een ander soort denken. We zijn allemaal mens met onze eigen gradaties van ‘crazyness’. De termen ziekte en stoornis zijn geen geïsoleerde verschijnselen van een individu, maar eerder een cultureel bepaalde en geconstrueerde norm. Wat ‘normaal’ bevonden wordt, verschilt per cultuur. Hier in het Westen hebben we een strikte opvatting over wat normaal en abnormaal is.  Bepaalde dorpen in India of Afrika kunnen betere plekken zijn om bijvoorbeeld depressief te zijn. In onze maatschappij zal er waarschijnlijk snel gemedicaliseerd worden om de symptomen te onderdrukken, en de persoon snel terug in de norm te forceren.

Zou het niet gezonder zijn om mensen te accepteren zoals ze zijn, connectie belangrijker te vinden als uitsluiting, en mensen ruimte te bieden om uit te dragen waar ze op dat moment behoefte aan hebben?

Zorg dragen om wie je bent, en niet wie je zou moeten zijn.

Normaal en abnormaal zijn relatieve termen die we welhaast automatisch gebruiken om onszelf en mensen om ons heen te classificeren. We creëren zo verstikkende hokjes waar mensen gedwongen in moeten functioneren.

Wie zou je zijn als je je volledig vrij en geaccepteerd voelde? Als je je eigen grenzen van wat mogelijk was, aan de kant zou zetten? Wat zou je dan werkelijk doen en ondernemen? Welke keuzes zou je maken? Deze limieten bestaan enkel in je hoofd. De meest pervasieve ziekte die onze maatschappij teistert is de ziekte van het willen normaal zijn. Ik denk niet dat iemand ooit een geweldig leven vol kwaliteit en succes bereikt heeft door vooral uit te blinken in ‘normaalheid’. Denk eens aan iemand die je echt bewondert, ik kan je bijna garanderen dat er iets vreemds, mystieks, unieks is aan deze persoon, anders zou je hem of haar niet opgemerkt hebben of naar hem of haar opgekeken hebben. Wat eerst een vloek leek, is als je het vanuit deze optiek bekijkt, een zegen.

Om je innerlijk genie te laten stralen, je uniekheid aan de wereld te tonen, moet je bereid zijn te aanvaarden dat je niet zeker bent van de reacties van anderen en bereid zijn om je kwetsbaarheid te tonen. Het moet ook een uitdaging zijn, opdat het iets voor jou zou betekenen. Ik droom van een wereld waarin we onszelf durven  zijn, onze unieke creativiteit en persoonlijkheden durven laten zien.

Als je deze weg op gaat, verwacht dan een aantal bezoekers aan je deur: zorgen, twijfel, boosheid en angst. Angst, en dit ver buiten rationele limieten, forceert mensen om vast te blijven houden aan de zekerheid van ‘normaliteit’.

Besef wat een enorme energie je soms verspilt met ‘normaal’ te willen zijn?

Blijven lopen op het pad van de normaalheid is de ultieme opoffering van je krachtig uniek potentieel.

Massage kan pijn verlichten. Hoe werkt dat precies?

Veel mensen weten al uit ondervinding dat massage een heel aangename ervaring kan zijn en dat het erg ontspannend werkt. Maar wist je dat massage ook weldadig kan zijn om pijn te verlichten? Verscheidene wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dit. Onder andere voor aandoeningen zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, osteoarthritis en chronische rugpijn  kan massage zeer positieve effecten hebben, zoals vermindering van de pijn, een beter fysiek functioneren en vermindering van depressieve en angst gevoelens Zeker wanneer deze massagetherapie nog aangevuld wordt met bijvoorbeeld door een kinesist aangeleerde lichaamsoefeningen, die de mobiliteit van de gewrichten kunnen bevorderen,of zelfs gewoonweg wandelen in de buitenlucht,  is massage zeer heilzaam.

Hoe kan iets eenvoudigs zoals massage dan pijn verlichten?

Massage is geen nieuwe therapie, in feite is het al eeuwenoud. Ook de wetenschappelijke theorie die ons uitlegt waarom massage pijnverlichtend is, is reeds meer dan 50 jaar oud. Een Engelse en een Amerikaanse professor, Wall en Melzack, beschreven in de vroege 60’er jaren hun ‘poorttheorie’ in verband met chronische pijn. Deze theorie suggereert dat zowel het centraal zenuwstelsel als het perifeer zenuwstelsel de pijnsensatie op een eigen manier verwerkt. De verbindingen of simpel gezegd ‘de poorten’ tussen 2 zenuwcellen in de wervelkolom gaan open of dicht afhankelijk van instructies uitgezonden door het brein. Zenuwvezels of mechanoreceptoren vervoeren boodschappen in verband met beweging, warmte of druk naar de hersenen, zenuwcellen vervoeren pijnsignalen naar de hersenen. Onderzoek wijst uit dat het vervoeren van pijnsignalen naar de hersenen door de zenuwcellen trager verloopt dan het vervoeren van bewegings- of aanrakingssignalen. Als de eerste signalen die naar de hersenen gestuurd worden door de zenuwvezel ‘normaal’ zijn of zelfs aangenaam voelen zoals bvb bij een masssage zal elk pijnsignaal dat daarna door de zenuwcellen verstuurd wordt niet geregistreerd worden door de hersenen en zal de pijn ook niet of veel minder sterk gevoeld worden. Andersom geldt dat als het eerste signaal ‘pijn’ is, de poort zal open gaan, het lichaam zal dan de pijn voelen. Hier zit vooral een belangrijke aanwijzing in voor de massagetherapeut die werkt met mensen met pijnklachten van allerlei aard. De therapeut zal zijn of haar eerste aanrakingen altijd voorzichtig en met warmte moeten doen en de druk langzaam opbouwen, net omdat die eerste aanrakingen zo bepalend zijn voor de rest van de totaalervaring van de behandeling.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de ‘pijnboodschap’ veel trager naar de hersenen vervoerd wordt dan de ‘drukboodschap’ van een massage. Pijn wordt dan ook trager getransporteerd door kleinere zenuwvezels en massagesignalen worden veel sneller vervoerd door grotere zenuwvezels. Eens als de snelle vezels geactiveerd worden door de aangename sensatie van massage worden door het lichaam ‘endorfines’ (een natuurlijke ‘feel good drug’ die pijnstillend werkt) aangemaakt en wordt het vervoer van pijnsignalen naar de hersenen geblokkeerd. Massage vernietigt de pijnsignalen door letterlijk de poort dicht te doen zodat enkel druksignalen ervaren worden.

Deze effecten zijn natuurlijk prachtig aangezien massage een volledig natuurlijke en zachte therapie betreft zonder bijwerkingen.

Toch zijn er hier ook waarschuwingen en soms terughoudendheid nodig:

  • Massagetherapie mag niet gebruikt worden om de gewone reguliere medische zorg te vervangen, noch om een bezoek aan de dokter over een medisch probleem uit te stellen. Reguliere geneeskunde en complementaire zorg zoals massage Reiki, hydrotherapie,….gaan hand in hand en vullen elkaar aan, het ene is niet beter dan het andere en het ene kan nooit zonder het andere. Bij sommige aandoeningen kan massage ook niet toepasbaar zijn, of niet aan te raden zijn.
  • Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam, laat pijn daarom altijd onderzoeken door een arts.
  • Wanneer je er onzeker over bent of twijfelt of massagetherapie voor jou heilzaam kan zijn, bespreek dit dan even met je behandelend arts en vraag advies over wat wel en niet gunstig is in jouw specifieke situatie. Ook je massagetherapeut is blij met dit advies en kan jou zo veel gerichter en in volledige veiligheid behandelen.
  • Wanneer je met massage en/of Reiki positieve effecten ervaart om je gezondheid mee te ondersteunen, vertel dit dan steeds bij een volgend bezoek aan je arts. Zo krijgt hij of zij een volledig beeld van alles wat je onderneemt om je gezondheid te managen en kan je arts je beter begrijpen en adviseren.

Bronvermelding:

BMC Complement Altern Med. 2011 Oct 7;11:87. doi: 10.1186/1472-6882-11-87. Complementary and alternative medicine for patients with chronic fatigue syndrome: a systematic review. Alraek T1Lee MSChoi TYCao H,Liu J.

J N Y State Nurses Assoc. 2003 Spring-Summer;34(1):9-13.Reiki: a supportive therapy in nursing practice and self-care for nurses.Gallob R1.

AACN Clin Issues. 2000 Feb;11(1):77-96.Effects of massage in acute and critical care.Richards KC1Gibson ROverton-McCoy AL

Pain Manag Nurs. 2013 Dec;14(4):e274-88. doi: 10.1016/j.pmn.2012.01.001. Epub 2012 Mar 21.Complementary therapies for osteoarthritis: are they effective? Shengelia R1Parker SJBallin MGeorge T, Reid MC

Man Ther. 2015 Apr;20(2):257-64. doi: 10.1016/j.math.2014.09.003. Epub 2014 Oct 5.Effectiveness of different styles of massage therapy in fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis. Yuan SL1Matsutani LA2,Marques AP2.

PLoS One. 2014 Feb 20;9(2):e89304. doi: 10.1371/journal.pone.0089304. eCollection 2014.Massage therapy for fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.Li YH1Wang FY1Feng CQ1Yang XF1Sun YH1.

Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016 Feb.Noninvasive Treatments for Low Back Pain Chou R1Deyo R1Friedly J1,Skelly A1Hashimoto R1Weimer M1Fu R1Dana T1Kraegel P1Griffin J1Grusing S1Brodt E1. Rockville (MD):

https://www.spine-health.com/conditions/chronic-pain/gate-control-theory-chronic-painWilliam W. Deardorff, PhD, ABPP