Begeleiding/coaching

Aanbod:

  • Individuele coaching
  • Relatiecoaching

Individuele coaching:
Je kan in de praktijk ook terecht voor individuele begeleiding.  Begeleiding of coaching is een effectief instrument om mensen te helpen in hun leer, ontwikkel- en/of veranderprocessen. Ik wil graag mee met jou op je weg gaan om je te ondersteunen, prikkelen, motiveren op een authentieke, gelijkwaardige en respectvolle manier zodat je terug de kracht in jezelf vindt om met de tips en inzichten aan de slag te gaan om jouw eigen leven vorm te geven. Het oorspronkelijke doel van begeleiding of coaching is dan ook mensen brengen naar die plek waar ze willen uitkomen.


Hoe werk ik?
Ik werk graag met oplossingsgerichte methodieken en visualisatie, met metaforen, met denk-en schrijfopdrachten. Ik leer je kijken naar je situatie vanuit helicopterperspectief. Vaak zit je te dicht op je probleem om de oplossing/verbetering te kunnen zien. Jouw eigen situatie visueel op tafel brengen met behulp van duplo, blokken, playmobilfiguurtjes helpt om er afstand van te nemen en zelf te zien wat je tegenhoudt of blokkeert. Dat wil zeggen dat we denken in mogelijkheden in plaats van in problemen. We focussen meer op wat jij graag wil bereiken, dan op wat er niet goed gaat of wat je niet meer wil. Ieder mens heeft door zijn eigen levenservaringen al een schat aan kwaliteiten en eigenschappen in zich om creatief om te gaan met problemen of blokkades.

Ik wil je helpen om meer te doen van wat al werkt, zodat je zelf evolueert in de richting van jouw doel. Je behoudt hiermee je eigen autonomie over je leven en komt meer in je eigen kracht te staan. Begeleiding op deze wijze kan helpend zijn om meer orde aan te brengen in je stroom van gedachten, om van wens naar actie over te gaan, om je zelfvertrouwen te vergroten en opnieuw te geloven in jouw kunnen.

Ervaring

Vanuit mijn opleiding en werk als vroedvrouw/verpleegkundige en daarnaast ruim 10 jaar ervaring als leerkracht en zorgcoach voor leerlingen met psychische problemen of moeilijkheden in verband met hun thuissituatie,of studeren, heb ik een ruime bagage om zeer diverse levenssituaties mee te ondersteunen, alsook in begeleiding van stressgerelateerde problemen. Ik heb een open en niet veroordelende houding, en ben toegankelijk en gemoedelijk in gesprekken.  Ik volg continu extra opleidingen om je te ondersteunen volgens de meest recente inzichten.

Een sessie duurt 60 min en kost 55 euro

Indien je/jullie zeer ernstige psychische of psychiatrische problemen hebben, die niet tot mijn bevoegdheid behoren, dan verwijs ik mogelijks door naar een andere hulpverlener,  uiteraard enkel met jouw/jullie instemming. Geen enkele info wordt gedeeld met derden zonder jou/jullie toestemming. Jouw/jullie veiligheid en welzijn staan altijd voorop.

Begeleiding heeft meer effect indien er een zekere continuïteit is, meerdere sessies zijn dus nodig.  De weg naar verandering is vaak niet eenvoudig en kost tijd. Problemen van allerlei aard, faalangst, stress, scheefgegroeide situaties, vastgeroeste denkpatronen of een verstoord zelfbeeld zijn niet op één dag ontstaan,maar zijn vaak al een jarenlang probleem.  Het veranderingsproces op weg naar nieuwe denkwijzen, anders kijken naar jezelf en je situatie, inzicht krijgen en verantwoordelijkheid opnemen in je eigen groei gebeurt dus ook nooit à la minute. Dat vraagt tijd en is een pad van vallen en opstaan. Sommige mensen slagen er zeer snel in om een knopje om te zetten, voor anderen kost het meer tijd. Vast staat dat het zeer veel inzet en kracht vergt!  Ik geef jou mijn volledig engagement om jou te ondersteunen, om je trouwste supporter te zijn, jij mag zelf aanvoelen wanneer je klaar bent om samen een traject aan te vatten.Wil je graag meer weten over mij en over gevolgde opleidingen dan kan je dit hier zien.

Van harte welkom!

Overrepenstraat 53
3700 Tongeren (Overrepen)
Tel: 0471 28 47 02
Mail: info@zenzini.be bij voorkeur contacteren via mail graag, dankjewel 🙂

Reacties zijn gesloten.