Geen verbinding zonder kwetsbaarheid

In een vorige blog hadden we het over de gouden driehoek (passie, verbinding, intimiteit) in elke relatie. In de praktijk merken we dat het echter helemaal niet zo gemakkelijk is om het evenwicht te bewaren tussen intimiteit, passie en verbinding. Deze 3 elementen worden bedreigd door angsten en eigen verwondingen. Een mens is van nature een wezen dat intens op zoek gaat naar verbinding, maar als we het éénmaal gevonden hebben zijn we zeer bang om de verbinding en al wat daarbij hoort te verliezen. Dat noemen we gehechtheid. Probeer steeds het verschil te zien tussen verbinding en gehechtheid. Verbinding geeft je kracht en energie, gehechtheid zuigt de levenskracht uit je weg. Door gehechtheid ontstaat pijn en lijden. Om dit te vermijden zorgen we er angstvallig voor dat we niet gewond zullen raken en dit kunnen we doen op allerlei manieren:

– onszelf en onze chaos, en minder mooie, donkerdere kanten te verbergen, of erger nog ze zelf niet onder ogen willen zien. Wie gaat mij nog graag zien als ik instort en in stukjes uit elkaar val…?? Elk mens heeft goede en slechte eigenschappen. Je partner weet heus wel dat hij of zij niet met moeder Theresa of met pater Damiaan getrouwd is. Durf echt te zijn! Je kan maar licht, lust en liefde ervaren als er ook duisternis, donkerte en droefnis is.

– je verlangens niet durven uiten, niet durven zeggen wat je nodig hebt. Hoe innig verbonden en verliefd je ook bent, je partner kan meestal nog altijd geen gedachten lezen of heeft niet de gave van helderziendheid. Het is een hardnekkige mythe dat als je een ‘gelukkig huwelijk’ hebt de ander automatisch moet aanvoelen wat je nodig hebt.

– breken met de relatie of de partner wegduwen als de partner dichter komt, omdat we bang zijn dat de ander ons niet meer graag zal zien als we onszelf tonen zoals we echt zijn. Verbinding verwerpen uit angst voor afwijzing en verlating. Als er vijandigheid en afwijzing ontstaat is dit meestal enkel het beschermen van de eigen trauma’s en verwondingen door letterlijk het ‘harnas’ aan te trekken.

– onze partner ‘claimen’ en monogamie verwarren met een obsessie voor ‘jij bent exclusief mijn bezit” . Houden van is niet je partner zodanig vasthouden en controleren dat hij of zij verstikt in je aandacht en zorg. Onvoorwaardelijke liefde is je partner genoeg vrijheid geven omdat je wil dat hij of zij gelukkig is. Liefde leggen we niet in de weegschaal: omdat ik van jou hou, moet jij mij gelukkig maken (gehechtheid, angst). Maar wel: omdat ik van jou hou, wil ik dat jij gelukkig bent en daarvoor geef ik je de vrijheid die je nodig hebt (onvoorwaardelijke liefde).

– als de passie en verliefdheid wegebt, dit bij een andere partner zoeken in plaats van te investeren in je eigen relatie: liefde is en blijft een ‘WERK’woord. Het gras is niet groener aan de overkant. Als problemen opduiken in de relatie is er vaak voor partners een verleiding om ‘opnieuw’ te beginnen met een andere man of vrouw. Dit is niet altijd een oplossing, ook in de nieuwe relaties zullen uiteindelijk problemen opduiken die jouw verwondingen triggeren.

In relatie gaan met anderen, of het nu liefdesrelaties, vriendschapsrelaties,collegiale relaties of zakelijke relaties zijn, we maken altijd contact met anderen. Door dit contact worden er zowel vreugdevolle, blije en warme gevoelens aangeraakt, als pijnlijke, droeve of traumatische gebeurtenissen of gevoelens uit ons verleden.

Wat ik regelmatig zie gebeuren in de praktijk is dat mensen hun oude trauma’s (uit kindertijd of volwassen leven) wel vaak laten aanraken door de ander, maar dan daarna heel hard weglopen uit angst. Uit angst voor pijn, voor verdriet, voor herbeleving, … 

De ironie hiervan is dat men zichzelf blijft pijnigen op deze manier. Het is als zout telkens opnieuw in een al open wonde strooien, of het mes er zelf nog een keer goed in rond draaien. Het lichaam en de geest streven naar verwerken van het trauma en creëren telkens opnieuw mogelijkheden voor het individu om zich te bevrijden van het trauma. We worden echter meestal erg bang door de heftige trigger die we (onbewust) voelen en we blijven vast zitten in een alsmaar durende cirkel van herenscènering van het oude trauma door er niet voor te kiezen om er echt doorheen te durven gaan. Hetzelfde script, maar met nieuwe figuranten! We leiden teveel een leven van alles wat we liever niet (meer) willen zien te onderdrukken. Ondertussen stapelen de ergernissen, frustraties, ongenoegens en verwondingen zich op. Afhankelijk van hoe uitdagend je leven is, probeer je op den duur wel 10 ping pong ballen onder water te houden. Dit is een onmogelijke opdracht en regelmatig poppen er 1, 2 of meer ballen naar de oppervlakte van ons wezen. Ze verschijnen als pijn, ziekte, vage klachten, emoties, verslaving of wangedrag. Geen toeval maar telkens weer een kans om jezelf, met hulp van je partner, je goede vriend of vriendin of met hulp van therapeut, coach of bodyworker te bevrijden en  te te laten helpen. Als de ziel geen taal meer heeft, dan spreekt het lichaam. Luister zorgvuldig en goed! Je bent zo bang om die akelige grot van pijn, verdriet en wanhoop binnen te gaan en toch ligt daar de schat waarnaar je al lang op zoek bent. Vaak zijn we verknocht aan onze pijn en patronen, opgesloten en verloren in het labyrinth van ons denken, ons verschuilend achter de muren die we rondom ons hart hebben gebouwd. Geen enkele wond kan helen zonder dat ze aangeraakt, gevoed, gekoesterd en aanvaard wordt.

Vooral liefdespartners raken deze gevoelige stukken in elkaar vaak aan door de nauwe band onderling. Als je weet dat je partner net als jij enkel heftig reageert vanuit een (oude) verwonding, en niet omdat hij of zij met opzet jou pijn wil doen, niet als wraak, niet als disrespect, dan leidt dit tot een beter begrip van en voor elkaar, en niet telkens tot niets oplossende conflicten en welles-nietes spelletjes. Juist door durven samen een andere weg in te slaan, dingen anders te doen, afscheid te nemen van oude patronen en van wat we altijd al deden, ontstaat er magie en kan de oude geschiedenis herschreven worden en bevrijden we elkaar.

Reacties zijn gesloten.